Jaktnyheter

Proposition om vapendirektiv dröjer

Propositionen om genomförandet av vapendirektivet dröjer. Arkivfoto: Per Jonson
Sverige har för avsikt att genomföra EU:s vapendirektiv men någon proposition har ännu inte dykt upp på bordet. KD-politikern Kjell-Arne Ottosson tror regeringen tvekar eftersom de inte kommer få någon majoritet.
Få jägare har väl missat att EU:s vapendirektiv är på väg att implementeras i Sverige. Frågan om hur mycket direktivet kommer inskränka på jägares och sportskyttars aktiviteter är fortfarande oklart. Nu har KD-politikern Kjell-Arne Ottosson ställt en skriftlig fråga till den minister som är ansvarig, Mikael Damberg (S), eftersom Kjell-Arne Ottosson tror att regeringen förhalar förloppet eftersom socialdemokraterna inte fått gehör för sin ståndpunkt. – Tanken med direktivet är att bland annat minska terrorism men här blir det laglydiga jägare och sportskyttar som drabbas.  Jag hoppas på att de tar sin förnuft till fånga och kör på den lägsta nivån av vapendirektivet. Så enkelt skulle det kunna göras, men i Sverige har vi en tendens att man går längre, säger Kjell-Arne Ottosson till Nya Wermlands-Tidningen.