Jaktnyheter

Projekt ska utvärdera underhåll av rovdjursavvisande stängsel

I sommar kommer rovdjursavvisanden stängsel röjas i Värmland. Arbetet kommer utvärderas och ligga till grund för riktlinjer och rekommendationer framöver. Arkivfoto: Per Jonson
Karlstad (JJ) Just nu pågår en upphandling av röjningsarbete av rovdjursavvisande stängsel i Värmland. Röjningsarbetet ska sedan utvärderas för att kartlägga de insatser som krävs för att hålla rovdjuren utanför hagarna.
Det är Länsstyrelsen i Värmland som startat ett projekt kring underhåll av rovdjursavvisande stängsel. Närmare 100 000 kronor är avsatta för att ersätta de entreprenörer som under sommaren ska röja under stängsel. Enligt Kari Langöen, vilthandläggare på länsstyrelsen har rovdjursavvisande stängsel byggts på många håll i länet och forskningen visar att ett fungerande stängsel har effekt. – Vad vi nu vill undersöka är hur arbetet ser ut när väl stängslen är på plats. Vilka utmaningar finns när det kommer till underhåll och vilka lösningar kan man ha för att hindra gräs att växa upp, säger hon. Projektet kommer slutredovisas i höst och fårägare i länet kommer få svara på enkäter. Länsstyrelsen hoppas att detta är ett steg vidare som kommer besvara frågor på vilka utmaningar som fårägarna ställs inför.