Jaktnyheter

Principiellt viktigt vapenmål upp i högsta instans

Mannen känner sig obekväm med att transportera vapen på bussar och tåg. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen avgöra om han istället får förvara sina vapen i föräldrahemmet. Foto: Gettyimages och Per Jonson, montage

Högsta förvaltningsdomstolen ska nu avgöra om en 43-årig jägare slipper åka kollektivt med sina jaktvapen – eller om de får förvaras hos hans far, som bor nära jaktmarken.

Jaktjournalen berättade om fallet för ett år sedan, då 43-åringen fick rätt mot polisen i kammarrätten. Men nu har polisen överklagat och Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd, rapporterar Jakt & Jägare.

Mannen lämnade hembygden och flyttade till stan. Han saknar bil och är hänvisad till kollektivtrafiken, där han tycker att det känns knepigt att frakta jaktvapen.

Polisen avslog hans ansökan om att få förvara vapen hemma hos fadern.

Förvaltningsrätten gav polisen rätt, men i kammarrätten vann 43-åringen.

Kammarrätten kom fram till att förarbetena till lagstiftning anges att förvaring i föräldrahemmet är att föredra i ärenden som detta.

Polisen ger inte upp utan har överklagat till Högsta domstolen, som nu meddelat att saken tas upp till prövning.