Ledare

Politikerna måste ta ansvar

Holger Nilsson, Chefredaktör I flera år har det varit oklart hur den ryska vargstammen i Sverige ska förvaltas. Trots flera utredningar har politikerna inte enats. Under tiden har varg­stammen vuxit kraftigt och består inför vårens föryngring av cirka 500 vargar. Likt en överförmyndare har EU pekat med hela handen och hotat Sverige med dom­stol om man inte kan, i EU:s ögon, presentera en hållbar förvaltning. Trots att forskarna säger att vi kan klara oss med ett par hundra vargar vill inte EU godkänna det. Riksdagsbeslut Efter Jaktjournalens pressläggning av detta nummer röstade riksdagen om regeringens rovdjursproposition som för vargens del inne­bar att man föreslog en vargstam på mel­lan 170 och 270 vargar. Hur omröstningen gick kan du läsa mer om på Jaktjournalens hemsida, www.jaktjournalen.se. Har regeringens förslag röstats igenom innebär det att vargjakt kan bli aktuell i vin­ter. Men jag misstänker att det är för tidigt att ta ut något i förskott. En flod av överklaganden kommer att lämnas in och vargvärnarna hade med all säkerhet förberett ett sådant scenario. Dessutom påverkas EU kraftigt av vargvärnarna och väntas också vilja vara med i beslutsprocessen. Politiskt ansvar Det är viktigt att politikerna tar sitt ansvar och slår fast en numerär för vad en gynnsam bevarandestatus för vargen är. Forskarna har sagt sitt och politikerna måste ha råg i ryggen att fastställa en rovdjurspolitik som inte bara tar hänsyn till vargen, utan också till landsbygdens folk och näringar. Lika vik­tigt är det att de så kallade vargvärnarna inser att detta är positivt för vargen. Att sabotera skyddsjaktsbeslut genom över­klaganden och sena domstolsbeslut är inte en klok väg att förvalta vargstammen på. Smutsigt spel Oavsett vilket resultatet blev vid riksdagens omröstning av rovdjurspolitiken är jag inte säker på hur det blir i förlängningen. Blir det vargjakt i vinter behöver det inte betyda att vi även nästa år har vargjakt för att hålla nere vargstammen på den nivå som beslutats. Vinner Socialdemokraterna valet i höst och tvingas göra en regeringsbildning med Miljöpartiet, som är helt emot vargjakt, kan beslutet rivas upp. Det politiska spelet är smutsigt och än återstår många turer innan jag litar på landets politiker.