Jaktnyheter

Polisen vägde vapenskåp på badrumsvåg och tog bössorna – underkänns i domstol

Jägaren lämnade vapenskåpet kvar i bostaden när han tvingades flytta till ett skyddat boende. Det gjorde att polisen tog vapnen. Arkivbild: Mikael Moilanen

Polisen gjorde en kontrollvägning av mannens vapenskåp och fann att det vägde sju kilo för lite. Mannens vapen togs i beslag i väntan på utredning om indragna licenser. Nu har förvaltningsrätten underkänt polisens beslut.

Smålands-Posten rapporterar om en erfaren jägare som bor i Växjö och har licens för flera jaktvapen. Polisen besökte mannens bostad för att inspektera hur bössorna förvarades.

Själva vapenskåpet, som stod i en sidobyggnad intill bostadshuset, vägde mindre än de 150 kilo som krävs för att innehavaren ska slippa bulta skåpet i golv eller vägg.

Jägaren hade placerat tyngder i skåpet. Polisen gjorde en kontrollvägning på en badrumsvåg och fann att vapenskåpet vägde 143 kilo.

Det ledde till att polisen beslagtog mannens vapen, ljuddämpare och ammunition.

Överklagade

Mannen överklagade till förvaltningsrätten och anförde bland annat att vapenskåpet satt bultat i en lastpall som vägde tio kilo.

Förvaltningsrätten finner att sidobyggnaden ligger nära bostaden och ifrågasätter inte heller jägarens uppgift, att vapenskåpet numera står i bostadshuset.

Förvaltningsrätten noterar att polisen inte utrett återkallelse av vapenlicenserna, trots att det ska göras snabbt.

Sammantaget finner förvaltningsrätten att omständigheterna kring vapenförvaringen inte varit så bristfälliga, att mannens bössor ska hållas i beslag. Mannen får rätt i sin överklagan och beslaget hävs.