Jaktnyheter

Polisen ändrar sig: Omstridda vapen nu ok för jakt

Polisen har på sin hemsida ändrat i skrivningen kring vilka vapen som anses lämpliga för jakt. Nu ska polisen godkänna alla jaktvapen som uppfyller naturvårdsverkets föreskrifter om jakt.

Jaktjournalen har flera gånger berättat om jägare som har fått avslag på licensansökningar på vapen med till exempel vikbar kolv och öppet pistolgrepp. Senast i mars i år berättade vi om en jägare som fick nej av polisen men senare fick rätt i kammarrätten.

Läs mer: Vapnet som splittrar svenska domstolar

I andra fall har överklagade beslut slutat med att polisen fått rätt.

Men nu kan det kanske vara slut på tveksamheterna kring vissa vapen. På sin hemsida, under rubriken ”vapen som får användas vid jakt”, skriver polisen nämligen att man nu ska godkänna alla vapen för ändamålet jakt som också uppfyller naturvårdsverkets föreskrifter om jakt.

Polismyndighetens tidigare bedömning att manuellt repeterande kulgevär med vikbar/teleskopisk kolv och friliggande pistolgrepp inte var lämpliga för jakt har ändrats.”,

Om konsekvenserna av den ändrade hållningen skriver man så här:

”Detta innebär att de flesta vapen som normalt förekommer på marknaden för ändamålet jakt, och som uppfyller Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt, kommer att anses lämpliga. ”

Polismyndigheten kan dock inte säga något om vilka vapen som i framtiden kan bedömas som olämpliga.

”Vilka vapen som kommer att anses som olämpliga kan inte anges på förhand utan avgörs i varje enskilt fall och slutligen i rättstillämpningen.”, skriver man på hemsidan.

Jaktjournalen söker polisen för en kommentar från polisen till uppföljande artikel.