Jaktnyheter

Plan på ny nationalpark i Jämtland skrotas

Bergsmassivet Sylarna är ett populärt resemål för fjällvandrare. Någon nationalpark i området blir det dock inte. Foto: Gettyimages.
Efter ett två år långt arbete skrotas nu planerna på att skapa Sveriges största nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags i Jämtland. Parterna kunde inte enas, skriver Naturvårdsverket.
Det blir ingen nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. De organisationer som ingår i nationalparksprojektet är inte eniga om nationalparkens syfte och mål och det finns därmed inte förutsättningar för att fortsätta arbetet. Parterna har tillsammans försökt hitta lösningar för att bilda Sveriges största nationalpark i Jämtlandsfjällen, på ett sätt som bevarar natur- och kulturvärden, förutsättningarna för renskötseln och möjligheten att uppleva området. Naturvårdsverket beslutade därför på torsdagen att projektet ska avslutas. – Att uppnå enighet om nationalparkens utformning har sedan omstarten av projektet 2017 varit avgörande för att processen ska kunna fortsätta. Det visar sig nu att det förslag till överenskommelse som togs fram i projektet förra året inte stöds av alla organisationer. Vi går flera erfarenheter rikare ur arbetet, men måste nu konstatera att det inte längre finns förutsättningar för att fortsätta projektet, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Nationalparksprojektets beredningsgrupp har bestått av representanter från Handölsdalens, Tåssåsens och Mittådalens samebyar, Åre och Bergs kommuner, Sametinget, Jämtland Härjedalen Turism, Länsstyrelsen Jämtlands län och Naturvårdsverket.