Jaktnyheter

Överklagade och återfår rätten till vapenlicens

Mannen hyrde in sig i ett magasineringsförråd där han förvarade sina vapen i ett säkerhetsskåp. Det fick Polisen att återkalla hans vapenlicenser, men nu slår Kammarrätten fast att mannen åter är lämplig att inneha vapen.
Det är Dagens Juridik som rapporterar om fallet. Mannens vapen fanns i ett magasineringsförråd hos företaget Shurgard. När hyran för förrådet uteblev anlitades 2015 ett auktionsföretag som skulle tömma förrådet. Då påträffades säkerhetsskåpet och tre vapen som mannen hade i skåpet. Nycklarna till säkerhetsskåpet hade förkommit och Polisen återkallade mannens vapenlicenser. 2018 ansökte mannen om nya licenser, men Polisen sa nej med hänvisning till att han inte uppfyllde kraven som samhället ställer på en vapeninnehavare.

Rätt i två instanser

Mannen överklagade och Förvaltningsrätten höll med om att det i och för sig fanns skäl att ifrågasätta hans lämplighet att inneha vapen. Men rätten tog fasta på att mannen i övrigt levt skötsamt och därmed kunde bli vapeninnehavare igen. Polisen överklagade då till Kammarrätten, men även där får mannen rätt och ska åter kunna få vapenlicenser. ”Kammarrätten framhåller att det varit fråga om en överträdelse av allmänna förvaringsregler som inte är straffsanktionerad och att det gått en lång tid sedan överträdelsen”, skriver Dagens Juridik.