Jaktnyheter

Över 400 nya insektsarter funna i Norge

Över 400 nya insektsarter har påträffats i Norge. Arkivbild: Gettyimages

Nya DNA-metoder har lett till att över 400 nya insektsarter har påträffats i den norska naturen.

"}}

Det är forskare hos Norsk institutt for naturforskning, NINA, som fångat insekter med fällor och använt ny DNA-teknik för att identifera olika arter.

– Att vi hittar flera hundra nya arter är ett tecken på att vi har stora kunskapsluckor om insekter som vi nu får tätade. Denna satsning på övervakning och ny teknologi kommer efterhand att ge oss mycket bättre kunskap om förekomst, utbredning och tillståndet för insekterna i Norge, säger Eller Hambro, direktör vid Miljödirektoratet, på myndighetens webbsida.

Norska artdatabanken har 19.500 insektsarter registerförda. Nu är 16.000 arter konstaterade under de två säsonger i forskningsprojektet.

Invasiva?

Över 400 av arterna är inte tidigare påträffade i Norge. 174 arter finns inte heller registrerade i något av Norges grannländer.

– Insekter spelar en avgörande roll i ekosystemen. Internationellt har sett flera allvarliga rapporter om nedgång bland insekter, och FN:s Naturpanel är bekymrad över utvecklingen. Den nya teknologin kan ge oss mer kunskap om insekternas utveckling i norge, så att vi bättre kan värdera vilka åtgärder som är nödvändiga för att ta om hand insekterna, säger Ellen Hambro.

En sak som de norska myndigheterna måste ta ställning till är om alla nya arter som hittats ska anses ha hemortsrätt i Norge, eller om de ska betraktas som invasiva.