Jaktnyheter

Över 30.000 halvautomatiska salongsgevär kan förbjudas i Norge

Norska polismyndigheten föreslår långgående förbud mot halvautomater. Foto: Gettyimages, montage

Över 30.000 halvautomatiska salongsgevär kan bli förbjudna i Norge. Norska polisen vill skärpa vapenreglerna och Norges jägar- och fiskarförbund protesterar.

"}}

En ny vapenlag har antagits i Norge. Diskussionerna från början var att halvautomatiska gevär med ”störst skadepotential” skulle bli förbjudna att användas i jakt och vid skytteträning.

Några tusen halvautomater förväntades bli förbjudna.

Nu har Polisdirektoratet presenterat förslag på en mer långtgående lagstiftning.

NJFF skriver på sin webbsida att polisens listra över vapen som föreslås bli förbjudna omfattar 22 grovkalibriga halvautomater och 52 finkalibriga, .22-modeller.

”Nästan en tiodubbling”

”Antalet jaktgevär som skulle omfattas av det halvautomatiska förbudet uppskattades till en början till ”några tusen” gevär. Denna uppskattning låg till grund när Stortinget behandlade lagen, och motsvarade också vad NJFF har förberett sig för. NJFF har utifrån sina erfarenheter anledning att tro att det nu kan röra sig om så mycket som 30 000 salongsgevär – eller fler som omfattas av nytolkningen från direktoratet. Det är nästan en tiodubbling av antalet vapen som omfattas av förbudet”, skriver Norges jägar- och fiskarförbund.

Förbundet protesterar och skriver nu till Justitiedepartementet och framhåller att de halvautomatiska salongsgevären är viktiga verktyg i både jakt och övningsskytte för nya jägare.

Den 1 juni 2024 är det tänkt att den nya vapenlagen ska börja gälla i Norge. Vapen som blir förbjudna ska lämnas in till myndigheterna och kommer att ersättas med 4.000 kronor per gevär.