Jaktnyheter

Ovanligt beslut: Alla jägare får delta i skyddsjakt på järvar

Nu blir det lovligt för vanliga jägare och deras hundar att delta i järvjakt inom två områden i Jämtlands län. Foto: Per Jonson och Gettyimages, montage

Länsstyrelsens personal i Jämtland har tagit ett ovanligt skyddsjaktsbeslut. Nio järvar ska skjutas i Jämtland och alla som har jakträtt i områdena får delta.
- Jättebra för oss, säger Per-Jon Fjellgren, ordförande i Mittådalens sameby.
Håkan Ström, deltagare Älghund-SM, är beredd att hjälpa till.

"}}

Det handlar om järvar som befinner sig mitt i renarnas vinterbetesmarker. Flera renar har dödats – bland annat dräktiga vajor. Nu har länsstyrelsen beslutat att fem av dem får skjutas i en skyddsjakt som får bedrivas mellan 12 oktober och 30 november.

Det är fem järvar i Mittådalens sameby och fyra järvar i Tåssåsens sameby.

Nytt är att vanliga jägare nu involveras i jakten.

”Person som har jakträtt efter älg i de jaktområden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i skyddsjakt efter järv på den mark där denne har jakträtt. Skyddsjakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den enskilde jägaren jaktledare”, skriver tjänstemännen vid länsstyrelsen i Jämtland i sitt beslut.

För att säkerställa att inte fler än fem järvar fälls använder länsstyrelsen nu en telefonsvarare där kvarvarande tilldelning i skyddsjakten meddelas, precis som vid licensjakter på stora rovdjur.

Senast inom en timme efter skottet måste järvskytt rapportera till länsstyrelsen.

Spårupptag vid åtel

Länsstyrelsen slår fast att särskilt tränad spårhund kan finnas på skottplatsen inom två timmar.

I länsstyrelsens beslut anges att jaktledaren ska uppmana jägare att endast skjuta med stöd och rena sidoskott mot stillastående järv.

”Om det krävs för effektivt genomförande får skyddsjakten bedrivas med hjälp av hund. Maximalt två (2) hundar får släppas efter en och samma järv under ett och samma dygn”, står det i skyddsjaktsbeslutet.

Åtlar får användas och det är tillåtet att göra spårupptag med hund vid åtlarna.

”Jättebra”

Per-Jon Fjellgren i Mittådalens sameby är glad över beslutet, att vanliga jägare får delta.

– Vi sökte redan innan björnjakten började, för att alla jägare som är ute med hundar på björnjakt skulle kunna delta i jakten. Vi har personalbrist och just nu pågår det renskiljning – då får vi välja om vi ska skilja renar eller jaga järv. Det är jättebra att vi får hjälp av vanliga jägare, säger Per-Jon Fjellgren.

Jaktjournalen har inte lyckats nå länsstyrelsens handläggare för en kommentar.

Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef på Svenska samernas riksförbund, har hört talas om ett liknande beslut vid ett tillfälle.

– Jag hörde talas om att vanliga jägare fick delta i en skyddsjakt på lodjur för något år sedan, jag tror det var i Västerbotten. Om jakten kan bedrivas utan att renhjordarna störs, så är det jättebra. Att jaga rovdjur är ingenting renskötarna vill hålla på med, säger Jenny Wik Karlsson.

Håkan beredd hjälpa till

Bruksvallarna ligger inom det ena skyddsjaktområdet i Mittådalens sameby och där jagar Håkan Ström, som i år var med på Älghund-SM i Åre.

– Det är väl inte fel om man kan hjälpas åt. Det är inte omöjligt att jag passar på och skjuter en järv om det blir ett tillfälle. Men det får avgöras i situationen, säger Håkan Ström.

Hans jämthundstik, Stridbackens Bia, har hittills bara intresserat sig för älg.

– Jag tror inte att man förstör hunden bara för att man skjuter en järv. Men chansen att man ska se en järv är väl inte så stor – jag har bara haft järvkontakt en gång. Vi har fler älgar, konstaterar Håkan Ström.