Jaktnyheter

Ornitologbas vill ha bort vindkraft som dödar fåglar

Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands ornitologiska förening, en vindkraftpark och en död havsörn. Foto: Gettyimages och privat, montage

Gotlands ornitologiska förening slår larm om att 70 procent av den kända dödligheten hos havsörn orsakas av vindkraftverk.
- När kraftverken blir gamla och ska ersättas, vill vi inte att kraftbolagen ska få förnyade tillstånd, säger Måns Hjernquist, ordförande i föreningen.

"}}

Fåglar flyger in i vingbladen på vindkraftverk och dör.

– För havsörnar är den kända dödligheten, alltså när vi hittar döda fåglar, orsakad av vindkraftverk 70 procent. För kungsörn är siffran 12 procent på Gotland, vilket också är en alldeles för hög siffra. Dessutom är mörkertalet helt okänt – vi kan omöjligt hitta alla örnar som dödas då de kan klyvas i flera delar innan de faller ned till marken, säger Måns Hjernquist.

Han pekar på att problemet är omfattande och inte bara drabbar fågelbestånden på Gotland. Måns Hjernquist nämner också arter som tjäder och ripa och flyttfåglar som drabbas hårt när vindkraften nu byggs ut i stor skala i landet.

Lösningen som Måns Hjernquist ser är att samhället i miljöprövningarna kring framtida vindkraftverk tar hänsyn till fågellivet.

– Det har spetsats till i någon rubrik och påståtts att vi vill riva vindkraftverken. Så är det inte. Vi menar att ansökningar om att ersätta gamla vindkraft med nya måste stoppas om de drabbar fåglar, säger Måns Hjerquist.

Han utesluter inte att det för Gotlands del kan innebära noll vindkraftverk i framtiden.

Men Måns Hjernquist vill inte säga hur han tycker att Sverige ska klara energiförsörjningen om vindkraften skrotas.

– Det måste myndigheterna och experterna svara på, säger han.