Jaktnyheter

Öppnar för enklare distribution av vildsvinskött

Vildsvinen innebär utmaningar. I veckan träffade representanter från brukarorganisationerna regeringens landsbygdsminister. Arkivfoto: Per Jonson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) hade i vecken möte med lantbruksorganisationer och jägarförbund. Agendan var vildsvinen och målsättningen var att klargöra de utmaningar vildsvinen bidrar till. Regeringen hoppas till hösten kunna fatta beslut som möjliggör enklare försäljningskanaler för vildsvinskött.
På mötet deltog förutom landsbygdsministern, de båda jägarförbunden, Lantmännen LRF samt Sveriges Jordägareförbund. Jennie Nilsson är nöjd med diskussionen som uppkom och ser samverkan som nyckeln i en förvaltning. Enligt landsbygdsministern finns det ingen enskild lösning på den problematik som följer en växande vildsvinstam. – Alla inblandade lämnade bra förslag på hur vi tillsammans kan arbeta vidare i frågan. Regeringen utesluter inte att vidta ytterligare åtgärder, men inom ramen för det som är möjligt idag är den kanske mest verkningsfulla åtgärden är att bonden, markägaren och jägaren i samverkan lokalt hittar en framkomlig väg anpassat till just det området. Både regering, markägare, bönder och jägare har ett gemensamt intresse och ansvar för att förvalta populationen så att skador på skog och jordbruk hålls nere.

Vill göra det lättare att sälja köttet

Från jägarhåll har röster höjts om svårigheten att distribuera vildsvinskött. På flera håll i landet tar vilthanteringsanläggningar inte emot vildsvin i den takt de fälls. Ersättningen jägarna får är låg. Ibland så pass låg att den enskilde jägaren mer eller mindre går back, när lång resa till och från slakteriet räknas in. Samtidigt är det i dag inte möjligt att sälja vidare vildsvinskött på samma sätt som exempelvis dov- eller älgkött. Finns det en plan för hur man ska lösa hanteringen så vildsvinskött enklare kan nå ut till allmänheten? – Småskalig försäljning anses vara en viktig åtgärd för att kunna öka efterfrågan på vildsvinskött hos konsumenter. Det ligger ett uppdrag på Livsmedelsverket att lämna konkreta förslag på att förenkla detta med utgången av november. Regeringen inväntar Livsmedelsverkets förslag och vi kommer förhoppningsvis under hösten kunna fatta beslut i riktningen av en förenkling av försäljningen, säger Jennie Nilsson.
Per Jonson per.jonson@jaktjournalen.se 073-820 33 15