Jaktnyheter

Ökning av harpest i Västerbotten

Bakteriesmittan harpest ökar i Västerbotten. Arkivbild: Gettyimages

Bakterieinfektionen harpest rapporteras öka i Västerbotten. Smittan sprids på flera sätt och är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Folkbladet Västerbotten skriver i sin pappersupplaga att misstänkta och konstaterade fall av harpest tenderar att öka i länet.

Människan kan smittas.

– Det vanligaste sättet att smittas är via myggbett, men människor kan även smittas genom direktkontakt med ett smittat djur eller genom inandning av damm som är förorenat med sjuka djurs urin eller avföring, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare i Västerbotten, till Folkbladet Västerbotten.

Rekommendationen är att människor ska bära långbyxor och långärmade tröjor eller jackor samt använda myggmedel.

Vårdguiden 1177 listar symtom hos människa:

  • Du kan få ett sår på huden som kan bli infekterat, svullet och ömt.
  • En lymfkörtel kan svullna och göra ont.
  • Du kan få hosta.
  • Du kan få lunginflammation.
  • Du kan få sår i munnen och svalget.
  • Du kan få besvär från ögonen.

Smittan är behandlingsbar med antibiotika.