Jaktnyheter

Oklart om Hedinmålet kan tas upp nästa vecka

Karl Hedins advokat anser att det enda rimliga i nuläget är att åtalet mot Karl Hedin och de andra i Västmanlandsfallet läggs ned. Foto: Anders Ljung och Mikael Moilanen, montage

Det är oklart om det kan bli någon rättegång nästa vecka mot Karl Hedin och de övriga inblandade i jaktbrottsmålet i Västmanland. Huvudvittnet uppges förekomma i en utredning om stämpling till mord och Hedins advokat, Sven Severin, anser att hela jaktbrottsmålet måste läggas ned.

"}}

– Den enda rimliga konsekvensen och slutsatsen åklagare Lars Magnusson bör dra, är att han lägger ned målet, säger Sven Severin.

Sven Severin säger att han för ett par veckor sedan lämnade uppgifter till åklagarmyndigheten och att de uppgifterna ligger till grund för en utredning om stämpling till mord.

– Den misstänkta ska ha försökt leja personer för att döda en nära anhörig, en av de andra åtalade i jaktmålet, säger Sven Severin.

Han menar att huvudförhandlingen mot Hedin och de andra i jaktmålet inte kan hållas nästa vecka. Severin drar också slutsatsen att åtalet om misstänkt illegal jakt måste läggas ned.

”Vittnets trovärdighet”

– Det är klart att det reser frågor om vittnets trovärdighet i de uppgifter vederbörande lämnat om Karl Hedin och de andra åtalade. Jag ser inte att åklagare Lars Magnusson kan bygga sitt åtal på det vittnet, säger Sven Severin.

Han uppger att huvudvittnets advokat meddelat tingsrätten hinder för huvudförhandling i Hedinmålet nästa vecka. Severin har inget att erinra mot det.

– Det är ju otillfredställande att vittnet ska svara på frågor om en brottsutredning som fortfarande pågår, säger Sven Severin.

Fredrik Ingblad är åklagare i Västerås och leder utredningen om de nya brottsmisstankarna som enligt Sven Severin rör huvudvittnet i Hedinmålet.

– Jag kan bekräfta att det pågår en utredning. Men jag kan inte säga vilken rubriceringen är, om det finns någon misstänkt eller vilka som är inblandade. Det är sekretess på de uppgifterna, säger Fredrik Ingblad.

Magnusson funderar

Före lunch på tisdagen intervjuade Radio Västmanland David Viktorsson Harrby, som är rådman vid Västmanlands tingsrätt och tänkt att sitta ordförande vid förhandlingarna i Hedinmålet.

Han sade då att han inte ser något hinder för huvudförhandling.

Åklagare Lars Magnusson säger till Jaktjournalen att han inte funderat färdigt på saken ännu, hur han ser på att genomföra jaktbrottsmålet med start nästa vecka.

– Jag har fått fram till onsdag klockan 12 att yttra mig, säger Lars Magnusson.

Hur ser du på den uppkomna situationen?
– Jag vet inte vad de nya misstankarna innehåller – det vet bara Sven Severin. Huvudvittnets trovärdighet har ifrågasatts tidigare av försvaret, säger Lars Magnusson.