Jaktnyheter

Okej besluta om skyddsjakt på fredagar

Det är inte fel av länsstyrelsernas personal att fatta beslut om skyddsjakt på fredagar, anser Naturvårdsverkets tjänstemän. Bild: Gettyimages, montage

Klagande jaktmotståndare får inget gehör hos Naturvårdsverket för kravet på att skyddsjaktbeslut inte ska fattas på fredagar.

"}}

SVT Jämtland rapporterar att ett antal privatpersoner vände sig till Naturvårdsverket med klagomål. Det gällde en skyddsjakt på varg i Härjedalen som beslutades en fredag.

Beslut en fredag medför att vargen kan vara skjuten innan domstolarna hinner reagera på överklaganden. Men Naturvårdsverkets personal vidtar ingen åtgärd med anledning av klagomålen.

”Det är den beslutande myndigheten som har att avgöra om förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda. I de två beskrivna ärendena har skyddsjaktsansökan inkommit från berörda samebyar under en torsdag samt under en fredag. Att vänta med beslut om skyddsjakt under en längre tid såsom över en helg, kan få stora konsekvenser på skadebilden gällande varg och ren”, skriver Naturvårdsverkets tjänstemän.