Jaktnyheter

Ökat skydd föreslås för sälar – ”helt absurt, vi borde göra tvärtom”

Jakten på gråsäl går trögt och nu vill de svenska myndigheterna ge sälarna fler skyddade områden där de inte får jagas. Forskare, myndighetstjänstemän och fiskare protesterar. Foto: Gettyimages

Det går trögt i den svenska säljakten och en av förklaringarna är att sälarna är skyddade i så kallade Natura 2000-områden. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten ha fler områden där sälarna inte får jagas.
- Helt absurt - vi borde göra tvärtom, säger sälforskare Sven-Gunnar Lunneryd.

"}}

Sälarna går hårt åt fiskebestånden – det finns otaliga vittnesmål från hela landet. I Gävleborg är både yrkesfisket och fritidsfisket hotat.

– Sälen är absolut en jättestor faktor för minskningen av havsöring. I Älvkarleby är det svårt att överhuvudtaget få in havsöring i Dalälven – och det är problem med säl och skarv som ligger bakom det, säger Karl Gullberg, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Gävleborg.

”Vansinniga problem”

Hans kollega i Stockholm, Henrik Andersson, vittnar om samma sak.

– Vi har vansinniga problem med säl. Senast förra veckan hade vi en säl som lyckades kravla sig upp i en havsöringsbäck i Hammersta på Södertörn, söder om Stockholm. Vi måste få upp jakttrycket på sälarna i innerskärgården, säger Henrik Andersson.

Yrkesfiskaren Dennis Bergman i Norrsundet är hårt prövad av sälarna.

– De ska inte skyddas överhuvudtaget utan jagas så hårt det går, säger Dennis Bergman.

Men på myndighetsnivå drar man åt andra hållet och jobbar för att öka skyddet för sälarna.

Brev till länsstyrelserna

Havs- och vattenmyndigheten skriver exempelvis till länsstyrelsen i Västernorrland och ber om ett yttrande med anledning av förslaget, att gråsälen ska upptas som skyddad art i Gnäggens Natura 2000-område.

”Natura 2000 är ett nätverk av de mest skyddsvärda områdena inom EU. Inom nätverket ska medlemsstaterna skydda livsmiljöer och arter av intresse i ett europeiskt perspektiv. Urvalet av områden grundas på förekomst av livsmiljöer och arter som finns listade i det så kallade art- och habitatdirektivet. Enligt regeringsbeslut den 22 december 2020 ska länsstyrelserna föreslå befintliga Natura 2000-områden som bör inkludera gråsäl (Halichoerus grypus) som en art som förekommer inom området”, skriver Havs- och vattenmyndigheten till länsstyrelsen i Västernorrland.

Liknande brev har gått till samtliga länsstyrelsen i landet. De ska peka ut Natura 2000-områden där sälarna kan fredas.

Halva kvoten fälls

Just nu pågår licensjakt på gråsäl och tilldelningen är 2.000 sälar. Sälforskare Sven-Gunnar Lunneryd bedömer att man kommer att lyckas fylla halva kvoten.

– I Västra Götaland är 80-90 procent av områdena där sälarna går upp på land Natura 2000-områden. Redan idag är områdena där jägarna kan skjuta säl på land väldigt små. Den här utvecklingen är ett allvarligt hot mot möjligheterna till säljakt, säger Sven-Gunnar Lunneryd.

Han menar att de svenska myndigheterna nu måste besluta kraftfullt om lättnader i säljakten, så att populationerna kan hållas tillbaka.

– Det föreslås nya skyddade områden när vi borde göra precis tvärtom – om vi ska uppfylla de nationella målet om att fälla 2.000 gråsälar i landet. Utvecklingen vi ser är helt absurd, säger Sven-Gunnar Lunneryd.