Jaktnyheter

Ökad risk för afrikansk svinpest hos vildsvin

Risken för afrikans svinpest är högst i södra delarna av landet. Foto: GettyImages, karta SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt varnar nu för att risken med att afrikansk svinpest drabbar landet, ökar. Rapportera självdöda vildsvin och var noga med att rengöra din jaktutrustning, uppmanar SVA.

"}}

Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, AFS, drabbar både tamgrisar och vildsvin. En ny rapport visar att riskerna för att sjukdomen ska nå Sverige, är högre i delar av Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland.

SVA uppger att en stor vildsvinspopulation samt mycket trafik från länder med pågående AFS-utbrott, är en bidragande faktor.

Korvmacka kan orsaka utbrott

Afrikansk svinpest finns ännu inte i Sverige men förekommer i bland annat Polen, Tyskland, Lettland och Litauen. Enligt SVA:s rapport är det mest troligt att AFS kommer till Sverige via människor, genom charkprodukter från gris eller jaktutrustning som användes i länder med AFS-utbrott.

”En korvmacka som kastas i naturen eller en blodig jaktstövel kan i värsta fall orsaka utbrott av ASF”, skriver SVA.

Viruset kan överleva i flera år i fryst eller kylt kött.

För tre månader sedan kunde Jaktjournalen rapportera att danska Naturstyrelsen uppgav att det endast fanns två vildsvin kvar i landet. 2018 hade de omkring 100 vildsvin, men hotet om AFS ledde till politiskt beslut att arten skulle utrotas.

Högst risk i södra Sverige

Vildsvinspopulationen, närheten till Europa, färjelägen och trafikvolym gör att risken ökar för att sjukdomen ska drabba södra delar av landet.

̶  Afrikansk svinpest kan dyka upp var som helst i Sverige, men vi kan konstatera att det finns geografiska områden där risken för att smittan introduceras och sprids bland vildsvin är högre än i andra områden. I delar av Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland bidrar bland annat kombinationen av trafik från länder med pågående utbrott och en stor vildsvinspopulation till ökad risk, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.
Foto: Pressbild

Länsstyrelsen i Skåne har arbetat med frågan under en längre tid och menar att det är viktigt att alla tar ett personligt ansvar för att inte lämna matrester i naturen.

Statens veterinärmedicinska anstalt har gjort en riskbedömningen över var AFS-smittan kan drabba landet.
Karta: SVA

Rapportera självdöda vildsvin

SVA lyfter fram att en viktig åtgärd är att öka inrapporteringen av självdöda vildsvin.

– Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott av afrikansk svinpest. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Den som påträffar döda vildsvin kan enkelt rapportera detta via SVA:s webbplats.

Enskilda jägares agerande viktigt

Blod på jaktkängan från ett smittat och skjutet vildsvin kan leda smittspridning. Tvätta därför utrustning och kläder noggrant när du reser från jaktområden där smittan finns. Arkivfoto: Per Jonson

Jaktjournalen har tidigare rapporterat om AFS, och Karl Ståhl,  statsepizootolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, menar att det är viktigt att informationen når ut till svenska jägare som bland annat reser till områden där smittorisken finns.

Det gäller att tvätta bort blod noga på sin jaktutrustning, men även på utrustningen man har till sin jakthund.

Reser du på jakt till länder där smittan finns, tänk på detta:

• Rengör noggrant kläder, utrustning och skor innan hemresa. Det är mycket viktigt att tvätta bort blodstänk. Tvätta gärna i maskin. Men du kan också placera utrustning i en bastu med en temperatur över 60 grader i 30 minuter.

• Tvätta jakthunden om du haft med en sådan. Se också till att hundens pejlhalsband, skyddsväst och annan utrustning också tvättas ordentligt.

• Ta inte med kött eller obehandlade troféer hem.

• Besök inte grisbesättningar inom 48 timmar från det att du kommer hem från en jaktresa eller ett besök i en utländsk grisbesättning.

• Jaga inte och besök inte foderplats eller åtel för vildsvin inom 48 timmar från det att du kommer hem från en jaktresa eller ett besök i en utländsk grisbesättning.

(källa: www.sds-web.se)

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Symtombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara, men har under senare år fått en kraftigt ökad spridning. Afrikansk svinpest har sedan 2007 etablerat sig i bland annat Kaukasus och Ryssland, och förekommer sedan 2014 även i ett flertal länder i EU. Under 2018 upptäcktes också de första fallen av afrikansk svinpest i Kina.

Symptom:

Olika kliniska former kan ses, från ett mycket snabbt perakut förlopp då grisarna dör innan några symtom har hunnit observeras, till ett långsammare förlopp med varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera månader. Akut afrikansk svinpest börjar med hög feber som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Dräktiga suggor kastar vanligen på ett tidigt stadium. Huden blir ofta blåaktigt missfärgad på delar av kroppen. Gången är ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses. Smittade djur dör vanligen inom fem till tio dagar. Även om sjukdomsbilden hos ett infekterat djur i typiska fall är dramatisk, kan man på grund av smittans natur förvänta sig att endast enstaka djur i en besättning drabbas initialt. Vildsvin drabbas med samma symtom som tamgrisar.

 

Smittvägar

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktig spridningssätt till nya områden. Det är därför förbjudet att föra med sig kött och köttprodukter från tamsvin och vildsvin från vissa zoner inom de länder där smittan upptäckts.

I delar av Afrika har vårtsvin och möjligen andra vilda grisdjur, vilka är symtomlösa smittbärare, betydelse för smittspridningen. Virus kan även föröka sig i mjuka fästingar och spridas via dessa

 

Källa: SVA