Jaktnyheter

Undvik svinpestsmittspridning på jaktresan till Östeuropa

Blod på jaktkängan från ett smittat och skjutet vildsvin kan leda smittspridning. Tvätta därför utrustning och kläder noggrant när du reser från jaktområden där smittan finns. Arkivfoto: Per Jonson

Varje år reser ett antal svenska jägare på jaktresor till östra delarna av Europa för att jaga. Frågan är om dessa vidtar alla nödvändiga åtgärder för att minimera eventuell smittspridning av afrikansk svinpest.

Sedan 2014 har den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest påvisats i flera länder i östra delarna av EU. Smittan som ursprungligen kommer från Afrika har via Georgien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland spridit sig till Baltikum, Polen, Ungern. I år har smittan också påvisats i Tjeckien, och Rumänien. Det finns i dag inget vaccin mot afrikansk svinpest.

I vårt grannland Finland tar myndigheterna oron på stort allvar och där övervakas utvecklingen eftersom smittan finns i närområden och vildsvinspopulationen är på frammarsch i landets sydliga delar.

Europeiskt övervakningsprogram

EU-kommissionen har också ett övervakningsprogram för smittspridningen i Europa och påvisade fall redovisas kontinuerligt. I dokument som finns att läsa på kommissions avdelning för djurhälsa presenteras varje månad sjukdomsutvecklingen från drabbade medlemsländer och det står klart att myndigheterna strävar mot en ökad medvetenhet om riskerna.

Några tydliga direktiv eller riktlinjer för oss jägare är dock inte lika enkla finna. Samtidigt är vårt agerande viktigt när vi rör oss mellan områden där smittan finns för att minska smittspridningen.

I Sverige återfinns ett antal rekommendationer på svenska djurbönders smittskyddskontrolls hemsida, samma info återfinns också om man söker på afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets hemsida. Men hur informerar jaktreseföretag sina kunder?

Viktigt med information

Mikael Olsson är säljare på Diana Jaktresor som arrangerar många jaktresor till EU-länder där smittan påvisats. Enligt honom ger arrangören idag inga rekommendationer alls till sina kunder.

– Nä, det är inget jag känner till i alla fall. Vi har inga resor till specifika områden där smittan påvisats men bevakar utvecklingen fortlöpande. Upptäcks nya fynd avslutar vi jakten där fyndet gjorts, säger han.

Karl Ståhl,  statsepizootolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt har studerat afrikansk svinpest under en längre tid och menar att människor i allra högsta grad bidrar till smittspridning. Enligt honom är det viktigt att information når ut till svenska jägare som reser till områden där smittorisk finns.

– Det är klart att enskilda jägares medvetenhet och agerande är viktigt, säger han.

Reser du på jakt till länder där smittan finns, tänk på detta:

• Rengör noggrant kläder, utrustning och skor innan hemresa. Det är mycket viktigt att tvätta bort blodstänk. Tvätta gärna i maskin. Men du kan också placera utrustning i en bastu med en temperatur över 60 grader i 30 minuter.

• Tvätta jakthunden om du haft med en sådan. Se också till att hundens pejlhalsband, skyddsväst och annan utrustning också tvättas ordentligt.

• Ta inte med kött eller obehandlade troféer hem.

• Besök inte grisbesättningar inom 48 timmar från det att du kommer hem från en jaktresa eller ett besök i en utländsk grisbesättning.

• Jaga inte och besök inte foderplats eller åtel för vildsvin inom 48 timmar från det att du kommer hem från en jaktresa eller ett besök i en utländsk grisbesättning.

(källa: www.sds-web.se)