Jaktnyheter

Ökad jakt när kommunen vill skydda skog

Ökad jakt föreslås när Ängelholm vill minska betesskadorna i en skog med höga naturvärden. Arkivfoto: Per Jonson

Den skånska kommunen Ängelholm har antagit en ny plan för jakt- och viltförvaltning. Ökad jakt föreslås för att minska betesskadorna i en skog med höga naturvärden.

Kronoskogen är ett populärt strövområde i Ängelhoms kommun med höga naturvärden. I den nya förvaltningsplanen har nu kommunen beslutat att öka jakten i området. Det för att komma till rätta med betesskador från framförallt dovvilt.

– I Kronoskogen finns höga naturvärden som vi vill skydda och ge förutsättningar till att stärkas. Därför är det nödvändigt med ökad jakt. Eftersom många ängelholmare rör sig i Kronoskogen är förstås hög säkerhet en mycket viktig förutsättning, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande

Gynnar biologiska mångfalden

Jakt förekommer redan i dag i området men jakttrycket ska nu alltså ökas. Enligt kommunen rör det sig grupper med upp emot 100 djur i Kronoskogen idag och betesskadorna gör att små unga träd får svårt att växa till sig.

– Det är särskilt tall- och lövträd som naturvärdena i Kronoskogen är knutna till som dovhjortarna gillar. Med ökad jakt skyddar vi den biologiska mångfalden och ger möjligheter för artrikedomen att utvecklas, säger Maria Thyr, kommunekolog i Ängelholms kommun.