Jaktnyheter

Ok till skyddsjakt på smålandsvargen

Förvaltningsrätten beslutar att skyddsjakten på en fårdräpande varg i Småland får fortsätta. Överklagan från föreningarna Nordulv och Jaktkritikerna avslås.
Förvaltningsrätten i Luleå köper inte de båda klagande föreningarnas argument, att vargtiken skulle kunna flytta in i vargreviret i Östergötland. Inte heller argumentet att alla beteshagar i Småland skulle förses med så kallat rovdjursavvisande stängsel. ”Då vandringsvargar förekommer i hela länet, inte bara i detta område, har det inte varit ekonomiskt möjligt att förebygga genom rovdjursavvisande stängsel. Sådan stängsling är ett långsiktigt arbete. Effekten blir därför utspridd och det är stor risk att en varg som passerar en hage, och väljer att försöka ta sig in, inte stöter på ett rovdjursavvisande stängsel. Enligt Naturvårdsverkets förvaltningsplan ska stängsel prioriteras till områden med revir. Eftersom det saknas revir i Jönköpings län har inte uppsättning av rovdjursavvisande stängsel heller haft någon nationell prioritet. Länsstyrelsen bedömer inte att rovdjursavvisande stängsel är ett krav för att kunna besluta om skyddsjakt”, står det i Förvaltningsrättens dom. Nordulv och Jaktkritikerna har radat upp en lång rad med argument för varför jakten ska stoppas: Den strider mot EU-lagstiftningen, och den skadegörande individen har inte kunnat pekas ut. Jaktkritikerna menar också att länsstyrelsen inte har mandat att fatta beslut om skyddsjakt. Alla argument avfärdas dock av Förvaltningsrätten och jakten får fortsätta.