Jaktnyheter

OK att avliva norska järvungar – veterinär behöver inte vara med

Det behövs ingen veterinär med när järvungar ska avlivas i lyorna, har den norska regeringen beslutat. Foto: Gettyimages
Nu är det klart att Statens naturoppsyn i Norge får avliva järvungar i lyor. Det behövs ingen veterinär närvarande.
I vinter har en licensjakt på 72 järvar genomförts i Norge. Men det krävs också att vargungar avlivas för att trygga betesområdena för får och ren. När järvungar avlivas bedövas hondjuret, för att kontrollera om hon har mjölk i juvret. I år uppstod en diskussion om att en veterinär måste vara med när honan sövs. Men det har de norska myndigheterna kommit runt genom att veterinär överlåter bedövningen till personal från Statens naturoppsyn. – Extraordinära uttag av järv är ett viktigt instrument för att följa upp Stortingets riktlinjer. Därför har det varit viktigt att finna en snabb lösning, så att personal från statens naturinspektorat kan hålla jämna steg med avlägsnandet av järv, som tidigare år, säger klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn (V) på regeringens hemsida.