Jaktnyheter

Ny stor attack mot får i Siggefora-reviret

17 får har dödats i en misstänkt vargattack i Siggeforareviret. Foto: GettyImages

Länsstyrelsen i Uppsala håller just nu på att besiktiga ett misstänkt rovdjursangrepp öster om Tärnsjö i Uppsala län.

"}}

– Vi håller på och reda ut allting just nu och det är rätt mycket att göra. Vi har 17 döda får, två baggar och 15 tackor, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Uppsala.

Besiktningsmannen är stressad och mitt uppe i besiktningen. Han ber Jaktjournalen att återkomma för mer information senare idag.

Sammanlagt fyra bekräftade och en misstänkt vargattack mot fårbesättningar har inträffat i reviret, som upptäcktes i början av 2020.