Jaktnyheter

Nytt projekt ska rädda fjällrävarna

Ett nytt proejkt startar för att rädda fjällräven i norra Skandinavien. (Foto: iStock)
Luleå (JJ) Fjällrävarna i norr är få, men i år drar ett nytt projekt igång, där Sverige, Norge och Finland samarbetar för en mer livskraftig stam på Nordkalotten.
Långa perioder av uteblivna lämmelår, det vill säga matbrist för fjällrävarna, och rödrävens utbredning i fjällområdena ses som de viktigaste förklaringarna. I dag finns uppskattningsvis 200 till 250 vuxna fjällrävar i hela den svenska- och norska fjällkedjan. I Finland rör sig bara några enstaka djur i gränstrakterna mot Norge. Räddningsprojekt har förbättrat situationen i Jämtlands- och Västerbottensfjällen, men i Norrbotten är fjällräven ytterst sällsynt. De små grupper som finns är vitt spridda, utan kontakt med varandra. Nu inleds ett projekt där Sverige, Norge och Finland samarbetar för att på sikt trygga den lilla populationen på Nordkalotten. Först ska antalet fjällrävar räknas, vilket innebär att viltvårdare under vintern samlar in spillning för genetiska analyser. Till sommaren görs inventeringar vid de kända lyorna, rapporterar TT.