Jaktnyheter

Nytt miljonregn över Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet vann striden om de uppdrag som värderas till totalt cirka 17 miljoner kronor. Foto: Gettyimages, montage

Det står klart att Svenska Jägareförbundet vann striden om pengarna i det allmänna uppdraget. Nu vill Naturvårdsverket fördjupa samarbetet med Jägareförbundet och meddelar samtidigt att Svenska Rovdjursföreningen inte får några pengar ur Viltvårdsfonden.

"}}

Regeringen uppgav 2020 att EU haft synpunkter på att pengar ur Viltvårdsfonden, medel som samlas in när jägare löser statligt jaktkort, getts till bland andra Jägareförbundet utan upphandling.

Naturvårdsverket fick uppdrag att ta in anbud. Nu står det klart att Jägareförbundet var ensamma om att lämna in anbud på uppdrag som viltövervakning, klövviltsförvaltning och trafikeftersök.

I höstas beslöt regeringen att Jägareförbundet skulle få 43,3 miljoner kronor i ett flerårigt organisationsbidrag. Men cirka 17 miljoner för det Allmänna uppdraget har stått på spel tills nu för förbundet.

– De har fått uppdragen till december 2023 och vi har möjlighet att förlänga avtalen ett år i taget i ytterligare två år, säger Jens Andersson, som varit projektledare på Naturvårdsverket för upphandlingen.

Bifall och avslag

Nu står det klart att de organisationer som fått bidrag ur Viltvårdsfonden är följande:

Jägarnas Riksförbund, 8,9 miljoner kronor, Specialklubb för kontinentala fågelhundar, 300.000, Studiefrämjandet riksförbundet, 297.600, Svenska Älghundsklubben, 345.000.

De som fått avslag är följande (siffran efter organisationen avser sökt belopp):

36 Gruppen Ideell förening, 97.089, Stiftelsen rovdjurscentret de 5 stora, 6.800.000, Svenska allmogejägareförbundet, 4.300.000, Svenska rovdjursföreningen, 4.200.000, Svenskt viltkött, 1.600.000 kronor i verksamhetsbidrag och organisationsbidrag.

Rovdjursföreningen

Svenska Rovdjursföreningen sökte 4,2 miljoner kronor i årligt bidrag i tre år ur Viltvårdsfonden. Naturvårdsverkets tjänstemän skriver:

”De organisationer som kan få bidrag ur viltvårdsfonden enligt förordningen om vissa bidrag ur Viltvårdsfonden är sådana vars verksamhet syftar till att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Naturvårdsverket gör bedömningen att de aktiviteter som Svenska Rovdjursföreningen beskriver i sin ansökan till viss del uppfyller detta.”

Rovdjurs har dock beviljats 486.000 kronor i bidrag som Naturvårdsverket delar ut till ideella miljöorganisationer. Därför får de nej på sin ansökan från Viltvårdsfonden.

Rovdjursföreningen ansökan om anslag ur potten för ideella miljöorganisationer prutades kraftigt – man hade sökt 5,2 miljoner kronor men får alltså nöja sig med 486.000 kronor.

Motiveringen till avslag respektive bifall till bidrag ur Viltvårdsfonden finns läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Kan få nya uppdrag

Nu förbereder Naturvårdsverkets personal att fördjupa samarbetet med Jägareförbundet i projekt som ska främja viltvården. Det kan ge Jägareförbundet ytterligare medel ur Viltvårdsfonden.

– Vi ska bland annat se om vi kan utveckla viltdata genom ta in uppgifter från fjälljakten och den avskjutning som kommunjägarna står för, säger Jens Andersson.