Jaktnyheter

Nytt förslag om bly kan hota svensk hageljakt

Ett nytt förslag om användning av blyhagel kan hota svensk jakt med hagelvapen, varnar Jägareförbundet. Foto: Gettyimages
Bryssel (JJ) Nu kommer ett nytt förslag som kan innebär ett förbud mot blyammunition. Det är EU:s kemikalieinspektion, ECHA, som föreslår utökade restriktioner och det oroar Svenska Jägareförbundet.
Sveriges Radio rapporterar att diskussionerna inom ECHA handlar om att utöka definitionen av vad som ska betraktas som våtmark. Magnus Rydholm, kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet, varnar för att det nya förslaget kan få långtgående effekter som drabbar all form av jakt med hagelvapen i Sverige. – Det kan vara rådjursjakt, det kan vara harjakt, rävjakt och olika typer av fågeljakt och det är inte proportionerligt, säger Magnus Rydholm till Sveriges Radio.

Välkomnas av ornitologer

Jägareförbundet anser att ECHA:s förslag inte eliminerar problemet med att fåglar får i sig blyhagel av misstag. På föreningen Birdlife Sverige, tidigare Ornitologiska föreningen, välkomnas förslaget och dess företrädare hoppas på totalt förbud mot ammunition som innehåller bly. – Det finns ingen anledning att tillåta att man sprider ett giftigt ämne i naturen som kan förgifta stora fåglar som kungsörnen till exempel. Det finns ju jättebra alternativ till bly, som stål till exempel, säger Niklas Aronsson vid Birdlife Sverige till Sveriges Radio. Under kommande år väntas EU-kommissionen lägga fram förslag om nya regler för användning av blyad ammunition.