Jaktnyheter

Nytt förslag från Regeringen om vapenmagasin och ljuddämpare

Regeringen lägger nu ett nytt förslag om reglering av vapenmagasin för Riksdagen. Dessutom kommer nu förslag om lättnader i innehav av ljuddämpare. Foto: Gettyimages och Mikael Moilanen, montage
Regeringen backar från sina tidigare planer på att göra alla vapenmagasin tillståndspliktiga. 10, eller till och med 20 patroner, ska man kunna ha utan att det krävs licens på magasinet. Dessutom föreslås lättnader i innehavet av ljuddämpare.
I april röstade en majoritet av Riksdagen ned det förslag Regeringen lagt om att göra vapenmagasin licenspliktiga. På torsdagen meddelade Regeringen på sin hemsida att ett nytt förslag nu läggs fram. Det brådskar eftersom Sverige hotas en stämning i EU-domstolen om inte EU:s vapendirektiv implementeras i Sverige. Nu skriver Regeringen på sin hemsida: ”Det nya förslaget till reglering av vapenmagasin innebär att endast vissa stora magasin till halv­automatiska skjut­vapen med central­antändning och helauto­matiska vapen ska regleras i vapen­lagen. Vapen­lagen ska omfatta magasin till sådana vapen som kan innehålla fler än 20 patroner, eller fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att montera på ett skjut­vapen vars pipas längd överstiger 30 cm och vars totala längd överstiger 60 cm. Andra magasin kommer alltså inte att regleras”, skriver Regeringen.

Ville gå längre

Till TT säger inrikesminister Mikael Damberg att Regeringen egentligen ville gå på den hårdare linjen och göra alla vapenmagasin licenspliktiga, som bland annat polisen föreslagit. Damberg konstaterar dock att det saknas stöd för den linjen i Riksdagen. Regeringen föreslår också lättnader i tillståndet att inneha ljuddämpare. För ganska exakt två år sedan föreslog utredaren Kazimir Åberg att licensplikten på ljuddämpare skulle avskaffas. Så här skriver Regeringen nu i sitt förslag: ”Regeringens förslag: Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen enligt 1 kap. 3 § vapenlagen. Det ska krävas tillstånd enligt vapenlagen för att få inneha ljuddämpare. Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning ska dock utan särskilt tillstånd få inneha ljuddämpare till vapnet om ljuddämparen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehavet av vapnet. I andra fall ska tillstånd att inneha ljuddämpare få meddelas om det skäligen kan antas att ljuddämparen inte kommer att missbrukas. De flesta av vapenlagens övriga bestämmelser om ammunition ska på motsvarande sätt gälla för ljuddämpare som omfattas av vapenlagen”, skriver Regeringen.