Jaktnyheter

Nytt fall av CWD på älg upptäckt

En älgko med beteendestörningen testades positiv för CWD-smitta. Foto: Gettyimages
Ytterligare en älg med CWD-smittan har upptäckts i Norrbotten, rapporterar länsstyrelsen. Det rör sig om en äldre älgko som avlivats sedan den uppträdde misstänksamt.
I mars konstaterades det första fallet av CWD-smittad älg i Sverige. Nu har ytterligare en älg visat sig bära på smittan, rapporterar Länsstyrelsen i Norrbotten. —Denna älg visar likheter med det tidigare fallet i Arjeplog och de äldre älgar i Norge och Finland som hittats med avmagringssjuka. Mycket talar för att det kan röra sig om spontant uppkomna förändringar och inte den smittsamma varianten av sjukdomen, men ytterligarare analyser behöver göras för att säkert veta om fallen är lika, säger epidemiolog Maria Nöremark på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Erfarenheter från Norge tyder på att den variant av CWD som hittats hos äldre älgar inte smittar, eller har begränsad smittsamhet. Prover från det första fallet från Arjeplog har visat sig vara likt de norska fallen på älg vid undersökning i mikroskop, men ytterligare undersökningar pågår. I samtliga fall i både Sverige och Norge har det rört sig om äldre djur och smittämnet har enbart hittats i hjärnan. —Att det är två fall inom samma område behöver fortfarande inte betyda att det är smittsamt. Det kan handla om slump. Från andra arter, nöt, får och människa vet vi att det är väldigt stor skillnad mellan arter hur vanligt det är med spontant uppkomna fall av prionsjukdom. Det är möjligt att det kan vara ganska vanligt på äldre älgar, säger Maria Nöremark på SVA. —Jordbruksverket, SVA och Naturvårdsverket samlar mer information om hjortdjuren i området tillsammans med viltexperter. De diagnostiska analyserna kan i sig själva inte visa om det rör sig om en spontan eller smittsam variant av sjukdomen. Det kan vi visa genom en omfattande provtagning där vi lär oss mer om sjukdomen. Därför är det viktigt att få in många prover från djur i området för att vi bättre ska förstå vad det handlar om säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket. I slutet av maj kommer ett möte anordnas i Arjeplog där CWD och övervakning av sjukdomen ska diskuteras.