Jaktnyheter

Nytt EU-förslag: Förbjud all blyammunition

Blyammunition är ett minne blott om EU:s kemikalieinspektion får som de vill. Foto: Per Jonson

Det har bara gått runt en månad sedan de nya reglerna kring blyammunition vid våtmarker trädde i kraft. Nu tar EU:s kemikaliemyndighet nästa steg genom att komma med ett förslag om totalt blyförbud i ammunition.

"}}

EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) har lämnat in ett förslag om totalt förbud mot bly i ammunition till EU-kommissionen.

Redan 2002 infördes ett förbud mot att jaga med blyhagel kring våtmarker i Sverige och från och med den 16 februari 2023 gäller de nya EU-reglerna som förbjuder allt skytte med blyhagel i och 100 meter kring våtmarker. På övrig mark får blyhagel användas liksom blybaserad kulammunition.

Nu kan det bli ändring på det.

Om kemikaliemyndigheten får som de vill kommer allt skytte med både blyhagel och kulammunition att förbjudas.

– Förslaget är likt det som ECHA tidigare föreslagit. Nu blir frågan politik och ingen kan nog veta vad slutresultatet blir, säger förbundsjurist Ola Wälimaa på förbundets hemsida.

Nästan inga undantag

Enda undantaget vad gäller blyhagel gäller för skytte på skjutbanor för olympiska skyttar.

– Något undantag för jaktstigar eller jägarexamen föreslås inte trots protester från Svenska Jägareförbundet. Inga undantag föreslås heller för gamla hagelvapen eller hagelvapen i udda hagelkalibrar enligt kraven från Europas jägarkår, säger Ola Wälimaa.

På kulsidan föreslus undantag för jakt efter säl och jakt med helmantel efter exempelvis fågel.

– Kraven från Europas jägare att införa ett permanent undantag för kantantänd kulammunition, p.g.a. frånvaron av acceptabla alternativ, har inte hörsammats annat än på så sätt att EU:s kemikaliemyndighet nu föreslår att övergångsperioden kan förlängas om inga alternativ finns tillgängliga.

EU-kommissionen har nu tre månader på sig innan de i sin tur ska överlämna ett förslag som sedan ska godkännas av EU-parlamentet och av EU:s ministerråd.

– EU-kommissionen kan i teorin bortse från vad EU:s kemikalieinspektion föreslagit och komma med ett helt annat förslag, men det är osannolikt att kommissionen gör det. Däremot kan man förvänta sig justeringar i förslaget i såväl hårdare som mildare inriktning, beroende på vilken inställning de folkvalda politikerna inom EU-parlamentet, samt medlemsstaternas regeringar i ministerrådet, har för inställning i frågan, säger Ola Wälimaa.

Enligt Svenska jägareförbundet innebär EU-förslaget följande:

  • Förbud mot all jakt med blyhagel. Förbudet föreslås träda ikraft 18 månader eller 5 år efter beslutets ikraftträdande.
  • Förbud mot skytte med blyhagel, 5 år efter beslutets ikraftträdande.
  • Förbud mot bly i kulammunition i centralantända kalibrar från och med 5,6 mm och grövre, 18 månader efter beslutets ikraftträdande
  • Förbud mot bly i annan kulammunition (t.ex. centralantänd kulammunition klenare än 5,6 mm, kantantänd ammunition, luftvapenkulor, slugs till hagelammunition), 5 år efter beslutets ikraftträdande men endast om alternativ finns.
logo
Andreas Åsenheim