Berguven är exempel på en art som måste rapporteras till polisen i händelse av exempelvis viltolycka. Foto: Gettyimages

Viltolycka med exempelvis berguv måste anmälas till polisen

Det finns en lång rad viltarter, det som kallas statens vilt, som måste anmälas till polisen i händelse av exempelvis viltolycka. Annars kan det bli böter.

"}}

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 måste den som kör på älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg lo, örn eller mufflonfår anmäla det till polisen.

Men det finns ytterligare arter där det råder rapporteringsskyldighet. Det handlar om statens vilt.

Listan över arter som är statens vilt finns bland annat på Naturvårdsverkets webbsida och ser ut så här:

Björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.

Exempelvis hittades nyligen en död berguv i Blekinge. Sydöstran rapporterar i sin pappersupplaga att uven låg död vid trafikplats Mörrum västra vid E22. Polisen upprättade en anmälan.

Böter

Statens vilt är reglerat i paragraf 26 i Jaktlagen.

Hanna Dittrich Söderman, som tidigare var handläggare på Naturvårdsverket och idag jobbar hos polisen och är processledare vid Nationella viltolycksrådet, förklarar:

– Paragraf 26 i Jaktlagen är grunden för det Regeringen skriver i Jaktförordningens paragraf 33 och 36, att man är skyldig att anmäla om statens vilt dödas. I paragraf 45 i Jaktlagen står det att den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet kan dömas till böter, säger Hanna Dittrich Söderman.