Moderaterna i Kalmar vill att skolbarn, patienter och boende på servicehusen äter mer vildsvin. Foto: Gettyimages

Vill att det serveras vildsvin en gång i månaden

Moderaterna i Kalmar län vill att de offentliga matställena ska servera vildsvin minst en gång i månaden.

P4 Kalmar berättar att det i dag serveras 50 000 måltider per dag inom sjukhus, skolor och äldreboenden i Kalmar län. Om man köpte in vildsvinskött skulle det behövas cirka 1 200 vildsvin för att att kunna servera vildsvinskött en gång i månaden.