Nu har vilsvinsolyckorna gått om älgolyckorna i både Jönköpings- och Västra Götalands län. Arkivfoto: Per Jonson

Vildsvinsolyckorna går förbi älgolyckorna

Nu är vildsvinsolyckor i trafiken vanligare än älgolyckor i både Jönköpings och Västra Götalands län. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Det var

P4 Jönköping som först uppmärksammade trendbrottet. Under första hälften av 2019 har fler vildsvinsolyckor inträffat i både Jönköpings län och Västra Götalands län än under samma period 2018. Förra årets statistik kan ge en hint om att vildsvinsolyckorna kommer förbli vanligare än älgolyckor även när årssammanställningen görs. Under flera av höstmånaderna redan 2018 översteg vildsvinsolyckorna älgolyckorna med marginal i båda länen. I Jönköpings län harunder 2019 hittills 176 vildsvinsolyckor inträffat jämfört med 171 älgolyckor. I Västra Götalands län är siffrorna än mer påtagliga. 349 vildsvinsolyckor mot 297 älgolyckor. Det är första gången i de båda länen vildsvinsolyckorna är vanligare än älgolyckor, men växande vildsvinspopulationer som gynnats av milda vintrar är en orsak till utvecklingen. Mer statistik hittar du här>>