Vi jägare är bortskämda och (klimat)smartare än de flesta

Nu ska Sverige bli Euro­pas nya matland. Det är en vision som rege­ringen förde fram i somras och som drivs av jordbruksminister Eskil Erlandsson. Till hjälp har han ett expertråd som består av drygt tio personer med olika bakgrund inom livsmedel och restaurang, enkelt ut­tryckt. Här återfinns bland annat jä­gare­förbundets ordförande Torsten Mör­ner och kändiskrögaren Carl Jan Granqvist, båda förespråkare av viltköttets förträfflighet. Dessutom är vår jordbruksminister en hängiven jägare, och garanterat föredrar även han vilt på tallriken.

Lös problemen Förhoppningsvis kan deras arbete nu även lyfta fram viltköttets förträfflighet för landets övriga invånare som uppskattar god och hälso­sam mat. Problemet är bara att det inte finns någon fungerande kedja från jägaren/jaktlaget till konsumenten. För försäljning av vilt i större skala krävs det i dag att viltköttet säljs till en vilthanteringsanläggning där det besiktigas av en veterinär anställd av Livsmedelverket. Redan här har vi en kraftig flaskhals som gör det nästan omöjligt att få ut färskt viltkött i butikerna i någon större omfattning. Kassera viltkött? Tyvärr finns det i dag stora problem för dem som vill sälja viltkött. De fåtal viltuppköpare som finns i landet har inte avsättning för viltet de köper in, vilket tydligt speglar problemet med kunskapen om vilt­köttets förträfflighet. Nyligen blev jag uppringd av en uppgiven vildsvinsjägare från Sörm­land. Han hade mängder av vildsvin på marken men kunde inte få tag på någon viltuppköpare som var intresserad. – Det är för jävligt! Regeringen och LRF uppmanar oss att skjuta vildsvin, men då måste man också se till att konsumenterna får möjlig­het att köpa köttet. Som det är nu kan vi tvingas gräva ner vildsvinen och då försvinner också in­tresset av att jaga dem. Just denna jägares problem är ett bra exempel på att det måste göras något för att väcka en slumrande marknad för viltkött. Bortskämda Vi jägare är bortskämda och äter nästan dagligen viltkött. Ett kött som både är klimatsmart, 100 pro­cent ekologiskt och dessutom hälso­samt. Jag är övertygad om att Sveriges invånare utan tvekan skulle välja en viltstek framför en importerad antibiotikapreparerad köttbit om de bara visste skillnaden. Och här har jordbruksministern och matrådet en viktig uppgift för att nå visionen om att Sverige ska bli Europas nya matland. Under tiden fortsätter vi jägare att äta både smart och hälsosamt, men vi delar gärna med oss!

Rovdjurssåpan fortsätter!

Den som intresserat sig för att följa turerna runt varg och mårdhund har kunnat läsa några intressanta inslag den senaste tiden. EU har satsat 49 miljoner kronor för att stoppa mårdhunden i Sverige, anledningen är bland annat riskerna för spridning av rabies och dvärgbandmask.Exakt samma risk för smittspridning har vargen, men i detta fall gör staten allt för att till och med plantera in varg, trots varningsrop från ansvarig veterinär. Nu är det dock tillfälligt stopp för inplanteringsplanerna av frilevande varg. Det senaste är att föda upp varg i djurpark för utsättning. Såpan lär fortsätta…!