Vargen som rör sig på markerna som tillhör Idre sameby får inte skjutas. Arkivbild: Gettyimages

Vargvärnare lyckas få skyddsjakt på varg underkänd

Förvaltningsrätten i Luleå ger föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen rätt i sin överklagan. Det skyddsjaktsbeslut på en varg som länsstyrelsen i Dalarna fattat upphävs.

"}}

Renägarna i Idre sameby har problem med en varg som uppehåller sig i ett område med renar. Det gör att renarna blir svåra att hantera, hjordarna splittras och renarna blir ytterligare utsatta för andra rovdjur.

Det har också påträffats en skadad kalv, som renägarna anser bär typiska spår efter vargangrepp. Men skadan är inte dokumenterad av länsstyrelsen, eftersom det inte fanns någon besiktningsman som hade tid att åka ut.

Länsstyrelsen Dalarna anser att skyddsjakt är enda alternativet och beslöt att vargen får skjutas. Det är rör sig om en varg född i Norge som inte betraktas som genetiskt viktig.

Varvärnare får gehör

Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen överklagade och får nu gehör hos Förvaltningsrätten.

Beslutet om skyddsjakt upphävs. Länsstyrelsen och samebyn har inte kunnat visa i vilken omfattning vargen vållat skada och därför ska den fortsatt få leva, anser rätten.

”Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att kravet på att den beslutade jakten ska vara nödvändig för att förhindra en allvarlig skada inte är uppfyllt. Samtliga förutsättningar för skyddsjakt efter varg är därmed inte uppfyllda. Länsstyrelsens beslut ska följaktligen upphävas”, skriver Förvaltningsrätten i Luleå i domen som blev offentlig på torsdagseftermiddagen.