57 vargar av en tilldelning på 75 sköts under årets vargjakt. Arkivbild: Per Jonsson.

Vargjakten avslutad – risk att målet inte nås

När årets licensjakt på varg nu har avslutats kan det konstateras att total 57 vargar kunnat fällas. Det är betydligt färre än de 75 som fick skjutas.

"}}

– Årets jakt har varit lyckad på så sätt att jägarna trots dåliga förhållanden har skjutit de vargar som har gått att skjuta. Men samtidigt är det ju näsan 20 vargar mindre än vad tilldelningen var på och det finns en risk att målet om att minska vargstammen inte uppfylls, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska jägareförbundet.

Årets licensjakt på varg inleddes 2 januari och avslutades alltså 15 februari. Totalt var tilldelningen 75 djur men av dem har alltså bara runt tre fjärdedelar kunnat skjutas.

Ett problem är att jakten bygger på föregående vinters inventering. Det har gjort att jakten i flera revir avbrutits långt tidigare då det helt enkelt inte funnits några djur inom reviren när jakten drog igång.

– Problemen med att de utsedda reviren har färre vargar än vad man trott och att jakten därför brutits innan hela tilldelningen varit skjuten har utmärkt årets jakt.

I Värmland ville man därför omfördela tilldelningen mellan de tre länsegna reviren Vismen, Flatmossen och Forshaga. Omfördelningen överklagades av värnarsidan och förvaltningsrätten i Luleå upphävde beslutet. Trots att rätten är utsedd att skyndsamt fatta beslut i sådana här ärenden har den fortfarande, när jakten nu avbrutits, inte kommit fram till något beslut.

– Till nästa år måste man ha löst det här juridiskt, säger Gunnar Glöersen.