Vargattacken inträffade cirka tio kilometer öster om Eksjö. Karta: Eniro

Vargattack mot fårbesättning

En fårbesättning utanför Eksjö har attackerats av varg.- Jägare och djurägare säger att det rört sig en i området en längre tid, säger vilthandläggare Ingemar Sjöberg.

"}}

Det var natten mot måndagen som varg tog sig in i beteshagen där en mindre fårbesättning vistades, cirka tio kilometer öster om Eksjö i Jönköpings län.

Två får hittades döda, två var skadade.

– Beteshagen är ungefär en halv hektar stor och det sitter elnät på vissa sträckor och eltråd på andra sträckor. Men där fanns också en kort bit, 10-15, meter där elstängslet var trasigt. Besiktningsmannen tror att vargen kan ha gått in där, säger Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Jönköping.

Radio och blinkande lampa

Det finns några enstaka rapporter som nått länsstyrelsens personal, att varg varit synlig i området.

– Men vi har inte dokumenterat många. Lyssnar man med jägare och lantbrukare som säger de att det rört sig en var i området en längre tid. Men många av observationerna har inte nått oss, säger Ingemar Sjöberg.

Länsstyrelsens personal satt upp en transistorradio som nu låter vid hagen. Dessutom finns en blinkande varningslampa. Djurägaren tar den närmaste tiden in fåren nattetid.

De döda fåren har blivit topsade i DNA-prov, för att se om det går att fastställa identiteten på vargen. Det proverna kommer dock inte att analyseras i nuläget, utan länsstyrelsens personal avvaktar om det sker fler attacker.