Hur blir det om andra djurparksdjur rymmer? Blir det möjligt att fånga in dem? Foto: Gettyimages, montage

Vad händer om en varg eller björn rymmer?

Den stoppade "skyddsjakten" på järven som rymt från djurparken Nordens ark vållar huvudbry för länsstyrelsens Nelly Grönberg. Vad händer om en varg eller björn rymmer? - Det finns en lucka i lagstiftningen som kan behöva täppas till, säger Nelly Grönberg.

"}}

I maj rymde en järvhona från Nordens ark i Sotenäs kommun i Västra Götaland. Hon är född och uppvuxen i fångenskap och tros under sommaren och hösten ha livnärt sig på småvilt och slaktrester efter jakt.

– En järv klarar snö och kyla, men frågan är hur hon ska hitta mat när vintern kommer. Hittills har hon haft maten som serverad på ett smörgåsbord, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

”Sista alternativet”

Djurparkens intention har varit att fånga in den förrymda järven och ta in henne i djurparken igen. Länsstyrelsen beviljade ”skyddsjakt”, vilket är begreppet som gäller även när djur ska fångas in.

– Det var absolut det sista alternativet, att hon skulle avlivas. Det handlade om att ta hjälp av jägare och söva henne, säger Nelly Grönberg.

Föreningen Jaktkritikerna överklagade till Förvaltningsrätten i Luleå och där rev man upp länsstyrelsens okej till att fånga in järven.

– Argumentet som gått igenom i Förvaltningsrätten är att hon inte vållat någon skada och att det därmed inte finns något argument för att låsa in henne, säger Nelly Grönberg.

”Ingen annan järv”

Ett argument som Jaktkritikerna fört fram är att den förrymda järven kan förstärka den vilda järvstammen, och att det finns risk för att skyddsjakten riktas mot fel järv. Men det tillbakavisas av Nelly Grönberg.

– Det finns ingen annan järv där, så hon är dömd att leva sitt liv ensam och utan möjlighet att få ungar. Vi har haft enstaka spår efter järvar i Västra Götaland men aldrig så långt söderut.

På det hela taget menar Nelly Grönberg att lagstiftningen inte är anpassad för den här typen av händelser.

– Vad händer om en varg rymmer från en djurpark? Om skyddsjaktsbegreppet inte går att tillämpa för att fånga in ett djurparksdjur, så tycker jag att det finns anledning att diskutera om det finns ett hål i lagstiftningen som bör täppas till. Hur ska vi hantera sådana här situationer? undrar Nelly Grönberg.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har ännu inte beslutat om domen i Förvaltningsrätten ska överklagas.