Statsepizootolog Karl Ståhl berättar att två nya smittade vildsvin hittats i "zonen". Foto:, privat och Gettyimages, montage

Vaccin mot afrikansk svinpest kan vara på gång – ”utmaning med vildsvinen”

Runt om i världen läggs det ned stora pengar på att få fram ett vaccin mot afrikansk svinpest. SVA:s Statsepizootolog Karl Ståhl säger att vaccin kan komma inom några år.– Men det är en större utmaning att få fram ett vaccin som kan ges till vildsvinen, säger han.

När coronaviruset kom gick det rekordsnabbt att få fram vaccin, som fick pandemin att klinga av i världen. Men svinpestviruset går inte att jämföra med coronaviruset, säger Karl Ståhl.

– Man har jobbat på att få fram ett vaccin i 60 år. Viruset som orsakar afrikansk svinpest är mycket mer avancerat än coronaviruset, säger Karl Ståhl.

Nyligen fick amerikanska forskningsinstitut fram ett vaccin mot afrikansk svinpest. Det har börjat säljas i Sydostasien.

Vaccin försvårade i Spanien

– Det släpptes kommersiellt för några månader sedan. Men där det används har man inte riktigt samma strikta regelverk kring säkerheten som vi har i Europa och USA, säger Karl Ståhl.

Vad menar du med ”säkerheten”?
– Det gjordes ett ganska storskaligt försök med vaccin i Spanien på 1960-, 1970-talet och då fick man en ny typ av sjukdom. Det blev en kronisk sjukdom som bara försvårade bekämpningen och ställde till problem. Det finns inte tillräckligt mycket data kring det nya amerikanska vaccinet och i USA och Europa är vi inte redo för det, säger Karl Ståhl.

Har du läst några vetenskapliga rapporter om det nya vaccin som nu används i Sydostasien?
– De första erfarenheterna ska inte varit jättepositiva, men det är sådant som spridits ryktesvägen. Vi har inte fått några riktiga data ännu, säger svarar Karl Ståhl, som fortsätter:

– Jag skulle egentligen ha åkt till Peking på fredag, men det kom någonting annat emellan, så det blir ingen resa. Men jag ska åka till Filipinerna i december, där vi har möte med en global organisation för svinpestforskning, där jag sitter i styrelsen. Då kommer bland annat erfarenheterna av vaccinet i Sydostasien att diskuteras.

Leva med smittan

När kan det finnas vaccin att använda i Europa?
– Tidigare har vi sagt inom tio år, men nu är det mycket närmare. Jag kan inte riktigt säga – men om några år, kanske, om det faller väl ut i Sydostasien, säger Karl Ståhl.

Han är dock inte säker på att vaccin skulle påverkat insatsen som just nu bedrivs i skogarna i Fagersta där målet är att utrota viruset.

– Det är framförallt i de länder där man vill leva med den här smittan, som vaccinet är bra för att minska skadan. Men det är inte så säkert att vi skulle vara så betjänta av vaccinet i dagsläget. Kanske stora, kommersiella tamgrisgårdar skulle vilja använda det, säger Karl Ståhl.

Han menar att den stora vinsten skulle vara att få fram ett vaccin som kan ges till vildsvin.

– Sådana försök pågår också och då handlar det om vaccin som läggs i beten som vildsvinen äter upp. Det är lite mer utmanande att få fram ett vaccin som går via mag-tarm-kanalen och inte via spruta, säger Karl Ståhl.

”Så kan man inte göra”

Vad händer om det kommer ett vaccin som gör att tamgrisar kan vaccineras och sjukdomen bara drabbar vildsvinen? Kan samhället förhålla sig passivt inför smittan och låta vildsvinen dö?
– Så ser inte lagstiftningen ut – så kan man inte göra. Vildsvinen har ju ett stort värde också, både ekonomiskt och ekologiskt, även om de på vissa ställen ställer till problem och är för många, säger Karl Ståhl.

Är du själv jägare?
– Jag har två taxar som brukar jaga katter och harar när de sliter sig , men jag jagar inte. Möjligtvis får jag jaga taxarna när de rymmer, svarar Karl Ståhl.