Uppdaterad: Nytt besked – SVA fortsätter övervaka viltsjukdomar

Uppsala (JJ) Det blir fortsatt övervakning av svenska viltsjukdomar vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det meddelar myndigheten på fredagen.

I onsdags kom larmet att SVA inte längre kommer att undersöka fallvilt. Detta eftersom finansiering saknades i den kommande budgeten. Men nu meddelar SVA:s ledning att man fört ”en nära och konstruktiv dialog” med Näringsdepartementet. Viltsjukdomsövervakningen ska fortsätta som förut. SVA:s generaldirektör, Jens Mattsson, säger i ett pressmeddelande att han känner sig trygg med att verksamheten kan fortsätta som tidigare. – Jag är tacksam över att SVA åter kan övervaka viktiga sjukdomar, samt att tidigt kunna fånga upp eventuella nya smittor av stor betydelse för beredskapen i landet. Här spelar jägare och andra engagerade människor som rapporterar in iakttagelser till oss en stor roll, säger Jens Mattsson i pressmeddelandet.

Hur ska finansieringen gå till? – Jag har gjort den samlade bedömningen att vi kommer få tillräcklig finansiering under året för att fortsätta arbetet med fallviltstudier, mer specifikt hur finansieringen möjliggörs vill jag inte gå in på. Men jag vill verkligen understryka att vi haft en konstruktiv dialag med Näringsdepartementet, säger Jens Mattsson.