Länsstyrelsen i Dalarna ändrar sig och tillåter jakt på en björn till i norra Dalarna. Foto: Gettyimages

Uppdaterad: Björnjakten återupptas – ”alldeles lysande”

Licensjakten på björn återupptas i Dalarna. Ytterligare en björn får skjutas i den norra länsdelen.

"}}

Under jakten blev det överskjutning med fyra björnar i delområde 2, det område som bland annat gränsar mot Gävleborg. Då drog länsstyrelsen bort fyra björnar i de andra delområdena.

Det innebar att delområde 1 a, som är renskötselområdet i norra Dalarna, fick fyra istället för fem björnar i tilldelning.

Men nu ändrar sig länsstyrelsen och tillåter jakt på ytterligare en björn i delområde 1 a.

– Rennäringen är en areell näring som påverkas i hög utsträckning av de stora rovdjurens närvaro och licensjakten är ett viktigt verktyg för att på lång sikt förebygga skador orsakade av rovdjur. Licensjakt gör det möjligt att minska koncentrationen av rovdjur i de områden där de riskerar att göra störst skada för exempelvis rennäringen, säger Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län, i ett pressmeddelande.

Beredd

Jalle Spånberg, som sköt den fjärde och det man då trodde var den sista björnen i området 1 a, välkommnar länsstyrelsens beslut.

– Alldeles lysande – det verkar som någon på länsstyrelsen tänkt till, säger Jalle Spånberg.

Han är beredd att ta sig an en björn till.

– En till björn blev lovlig nu på morgonen, men vi har inga heta uppslag just för tillfället. Vi avvaktar och jagar lite älg under tiden, säger Jalle Spånberg.