Från 1 juli ges jägare en subvention på 120 kronor per trikinprov av fällt vildsvin. För cesiumprov är det 495 kronor. Det är det ackrediterade laboratoriet som får stå för det lägre priset och sedan ansöka om mellanskillnaden hos Livsmedelsverket. Foto: Anders Ljung

Trikin- och cesiumprover subventioneras

(UPPDATERAD) Det har gått för segt med berörda myndigheter att få fram ett system som gör att jägare som fällt vildsvin får subventionerade kostnader för provtagning av köttet. Därför införs från 1 juli ett tillfälligt och förenklat upplägg.

"}}

Det blir 120 kronor i subvention per trikinprov. För cesiumprov är det 495 kronor. Ackrediterade laboratorier som utför dessa test får ansöka hos Livsmedelsverket för att få ersättning för det lägre priset.
I höstbudgeten veks 20 miljoner kronor per år för att täcka kostnaden för trikintester och öka jakten på vildsvin. Om ett test kostar 150 kronor ska det räcka till 133 000 fällda vildsvin årligen. Den förra jaktsäsongen fälldes drygt 112 000 vildsvin, enligt rapporteringen till Jägareförbundet. Men det har gått för långsamt med berörda myndigheter att sjösätta systemet för subventionerade prover.

Regeringen gjorde upp med C och L

Det är regeringen med stöd av L och C som enats om den förenklade subventioneringen som ska gälla från 1 juli och tills vidare.
– Vildsvinsfrågan är väldigt viktig. Det är därför regeringen har sjösatt ett vildsvinspaket med flera åtgärder. I budgeten för 2021 har vi förstärkt paketet med 20 miljoner, bland annat för att subventionera trikintester, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (s) till Jaktjournalen.
– Vildsvinspaketet sträcker sig fram till 2025, så det är för tidigt att säga vad som tar vid efter det. Men det här är en väldigt viktig åtgärd för att vi ska kunna skjuta fler vildsvin, tillägger hon.
Nu blir det upp till de berörda ackrediterade laboratorierna att hitta rutiner för att sänka priserna för proverna av vildsvinskött med 150 respektive 495 kronor och ansöka om mellanskillnaden hos Livsmedelsverket.

Det gäller för cesium-vildsvin

Det dyrare cesiumprovet är endast aktuellt för områden som fick radioaktivt nedfall efter Tjernobyl-katastrofen 1986. Vildsvin kan ha höga becquerelhalter av cesium-137 eftersom de bökar djupare i marken efter föda än annat klövvilt. Köttet ses som otjänligt som människoföda vid gränsen 10 000 becquerel per kilo kött. Nivåer över den gränsen har bland annat hittats hos vildsvin som fällts utanför Heby. Cesium-vildsvin finns främst i områden i länen Västmanland, Uppsala och Gävleborg. Är det 1 500 becquerel eller mer får köttet inte säljas och bör inte ätas mer än några gånger per år.