Det blir som tidigare tre björnar i årets licensjakt i Värmland. Arkivbild: Gettyimages

Tre björnar för Värmland

Sedan 2020 har tilldelningen varit tre björnar årligen i Värmland, så är det även i år, med reservationen att högst en hona får fällas. Om en hona fälls avlyses jakten.

"}}

Värmlands län har en björnpopulation som 2017 uppskattades till 14,7 individer. Populationen har legat relativt stabil sedan 2012-2018 och länsstyrelsen gör bedömningen att stammen ökat på senare år. Förvaltningsmålet innebär att björnpopulationen i länet ska ha en långsam tillväxt och spridning under kontrollerade former. Tidigare genomförda licensjakter bedöms också ha medfört positiva effekter för acceptansen för björn, samt ökade kunskaper.

Sammantaget utgör predationen på klövvilt av stora rovdjur en påverkan på Värmlands landsbygds ekonomi och livskvalité, bland annat genom minskad möjlighet att beskatta klövviltsstammarna och även minskade inkomster av jaktarrenden och fällavgifter från älg, skriver länsstyrelsen.