Sveaskog driver igenom en minskning av antalet älgskötselområden i södra Örebro län. Arkivbild: Gettyimages

Sveaskog vill ha färre älgskötselområden i Örebro län

7 av 14 älgskötselområden kan komma att försvinna i södra Örebro län. Den slutsatsen drar David Hedlund på Sveaskog, som vill samla sitt markinnehav i större skötselområden.

"}}

– Vi står inför stora utmaningar med flerartsförvaltning och rovdjur i flera områden. Sveaskog har inte den bemanning att vi mäktar med att delta i arbetet i 14 älgskötselområden. Därför vill vi samla vårt markinnehav i färre områden, säger David Hedlund, jakt- och klövviltsansvarig vid Sveaskog i Bergslagen.

Sveaskog äger omkring 100.000 hektar mark i södra Örebro län. Nu är planen att samla större delen av det markinnehavet i tre skötselområden.

– Vi bjuder naturligtvis in de privata markägarna också, säger David Hedlund, som uppskattar att förändringen kan leda till att hälften av älgskötselområdena därmed försvinner.

”Olyckligt”

Sveaskog kommer att lämna in en ansökan hos länsstyrelsen om förändring av älgskötselområdena.

David Hedlund har två exempel på älgskötselområden där gränsindelningen är mindre lyckad, enligt Sveaskog.

– I exempelvis Skogaholms och Lerbäcks älgskötselområden söder om Hallsberg har man gränser dragna rakt igenom stora skogsområden. Man har olika syn på tilldelning och olika principer för till exempel avlysningsjakt, vilket är olyckligt. Delar man samma viltstam ska man ha så lika regler som möjligt, säger David Hedlund.