Fynd av fallvilt kan inte längre undersökas, oavsett om Näringsdepartementets representant säger att SVA:s uppdrag kvarstår. Arkivfoto: Per Jonson

SVA kan inte utföra sitt uppdrag trots departementets hållning

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kan inte utföra sitt uppdrag om det inte finns någon finansiering. Det är den krassa verkligheten. Det spelar ingen roll om Näringsdepartementet hävdar att deras uppdrag kvarstår.

Det var tidningen

Svensk Jakt som i går meddelade att landsbygdsministerns statssekreterare uttalat sig i frågan och sagt att SVA:s uppdrag med övervakning av sjukdomar hos vilda djur ska stå fast. SVA:s generaldirektör Jens Mattsson förhåller sig dock mer realistisk till det uppkomna läget. Han bekräftar att han talat med statssekreteraren men menar att problematiken kvarstår. – Vi får halverad finansiering och det gör att vi måste upphöra med våra löpande undersökningar av fallvilt, undersökningar som många gånger är viktiga och gör att vi kan ligga steget före när det gäller sjukdomsutbrott, säger han.

Annan finansiering

Det uppdrag som även fortsättningsvis kan bedrivas är undersökningar av särskilt smittsamma sjukdomar som afrikansk svinpest och rävens dvärgbandmask. Denna verksamhet kan finansieras via en annan del av statskassan. – Men att ta emot upphittade döda djur går inte längre. Vi har inte möjlighet att fylla våra frysar. Ett färskt exempel på detta är en stor mängd döda kajor som nyligen upptäcktes i Uddevalla. Dessa skulle vi normalt undersökt, säger Jens Mattsson.

Politiska läget

Anledningen att SVA inte kan rekvirera de fyra miljoner kronor som normalt varit öronmärkta för den här verksamheten är att Sverige just nu styrs av en övergångsregering. – Jag hoppas verkligen att vi får en lösning på detta inom kort. Men just nu måste jag som Generaldirektör agera efter rådande situation. Pengar till fallvilt finns inte.

SVA:s webbportal för rapportering av fynd kommer dock finnas kvar. Här har allmänheten möjlighet att rapportera fynd av döda djur samt skicka in bilder och skriva in andra iakttagelser.

Per Jonson per.jonson@jaktjournalen.se 073-820 33 15