Länsstyrelsen utesluter inte ökad avskjutning på björn i länet. Arkivfoto: Per Jonson

Stabil björnstam trots hög avskjutning

I Jämtlands län har länsstyrelsen velat minska storleken på björnstammen genom hög avskjutning på licensjakten. Men trots omfattande jakt visar inventering att stammens storlek är oförändrad.

Det är

SVT Nyheter Jämtland som rapporterar om resultatet från senaste rovdjursinventeringen. Enligt denna ligger björnstammen fortfarande i länet runt runt 900 vilket kan få till följd att tilldelningen nästa år kan öka. Förvaltningsmålet för länet är 650 björnar. Nicklas Rumm, vilthandläggare på länsstyrelsen menar att kommande års spillningsinventering kommer vara viktig för att kunna styra förvaltningen i rätt riktning. Visar den inventeringen att de 200 björnar som fällts under de två senaste licensjakterna inte bidraget till att stammen minskat kommer länsstyrelsen bli tvungen att agera. – Då är det sannolikt så att vi behöver skjuta av ännu fler björnar. Men vi vill som sagt invänta och se vad den här spillningsinventeringen säger, säger Nicklas Rumm till SVT.