Skyttetiderna skapar problem när allt fler vill ta jägarexamen

I Jönköpingsområdet finns två skjutbanor där elever kan genomföra de praktiska proven, Norrahammar och Tenhult. Problemet är att Tenhults skjuttider är begränsade och det blir svårt att få ihop verksamheten när intresset för jakten ökar i området.

Det är Jönköpings-Posten beskriver problematiken för Tenhults jaktvårdsförening. På skjutbanan är det lov att ha skytteverksamhet fyra dagar i veckan, dagtid fram till klockan 19. För att kunna organisera verksamheten måste utbildning och träning genomföras dagtid på vardagar vilket gör att folk måste ta ledigt från jobbet. – Vi är 400 medlemmar som ska hinna träna de här tiderna, och utbilda. Det skapar problem, säger Mikael Pekkari, ordförande i föreningen. Enligt Jönköpings-Posten är medlemmar i föreningen frustrerade över att de inte har möjlighet att träna i den omfattning de vill. Totalt läser just ett 80-tal personer till jägarexamen i Tenhult.