13 bävrar får just nu skyddsjagas på olika platser i Värmland. Foto: Gettyimages

Skyddsjakt på 13 bävrar i Värmland

Bävrar som dämmer upp vattendrag kan snabbt ställa till skador för stora belopp. I Värmland pågår just nu skyddsjakt på 13 bävrar.

I Vikebotten i Årjängs kommun har länsstyrelsen meddelat tillstånd att skjuta fem bävrar. – Man får också riva dammbyggnaden. Det är för att motverka översvämning av en väg, berättar Magnus Nystrand, vilthandläggare på länsstyrelsen i Värmland. I Berga i Arvika är det också utfärdat skyddsjakt på fem bävrar samt rivning av fördämning. Även där är det en väg som hotas av översvämning och underminering.

Slagfälla

– Där har vi gett tillstånd att använda slagfälla, som får användas av särskilt utbildad person, säger Magnus Nystrand. Även i Rådom i Torsby har länsstyrelsen sagt ja till skyddsjakt på tre bävrar. De fördämmer en vägtrumma och kan orsaka skador på en vägbank som uppskattas till 40 000 kronor. Även i Rådom är slagfälla tillåten om den hanteras av en utbildad person. I Västra Tye i Hammarö kommun är det tillåtet för en privatperson att ta bort gamla rester efter en bäverhydda som försvårar användningen av en båtplats.