Vildsvinsjägaren som sköt två kor begick inget brott, enligt Hovrätten. Arkivbild: Gettyimages

Sköt två kor – frias från brottsanklagelser

Den vildsvinsjägare som i augusti 2019 misstog sig och sköt två kor i Blekinge har inte begått något brott. Det slår Hovrätten fast i sin dom.

"}}

Jaktjournalen har berättat om fallet i flera artiklar. Åklagaren hade yrkat på sex månaders fängelse.

Mannen sköt mot en grupp vildsvin. Ett vildsvin hittades senare dött, men jägaren upplevde att ytterligare två vildsvin tecknade för träff. När de försvann från platsen tog han sin bil för att åka och hämta en eftersökshund. Plötsligt tyckte han sig se vildsvin i en hage och sköt igen. Men det var två kor som mannen avlossade sitt vapen mot.

Hovrätten har hört en specialist i psykiatri som berättat att den åtalade led av en psykisk sjukdom när händelserna i åtalet inträffade. Sjukdomen kan ge psykotiska symptom och Hovrätten finner att det kan ha påvekerat mannens omdöme och verklighetsuppfattning. Rätten menar därför att det inte är säkert att hans uppgifter om hur många vildsvin som träffades av skott är sanna.

”Vid den spårsökning som polis utförde i anslutning till stugan efter händelsen framkom inte något som talade för att mer än en gris kommit till skada”, skriver Hovrätten i domen.

”Jaktlagen inte tillämplig”

Åklagaren hävdade att det var grovt jaktbrott när mannen klev ur bilen och sköt igen. Tingsrätten gick dock inte på den linjen utan dömde jägaren för skadegörelse och beslutade att han skulle betala böter och 9.300 kronor i skadestånd till kornas ägare.

Hovrätten i Skåne friar jägaren från alla brottsanklagelser, exempelvis åtalet om grovt jaktbrott. Hovrätten finner det sannolikt att mannen faktiskt trodde sig skjuta mot skadade vildsvin när han stannat bilen.

”Eftersom det i objektiv mening inte fanns något vilt att skjuta på i hagen är jaktlagen inte tillämplig. Åtalet för jaktbrott, grovt brott, ska därför ogillas”, skriver hovrätten.

Det var inte heller skadegörelse, eftersom jägaren inte haft något uppsåt att skjuta kor, menar rätten, som också friar mannen från anklagelserna om att ha jagat på annans mark.

Däremot åläggs han att betala skadestånd för de skjutna korna.