Tingsrätten finner att det ställs höga krav på att jägare skjuter rätt djur. Foto: Gettyimages

Sköt olovlig spetshjort – döms för jaktbrott

En jägare från Kalmar län döms för jaktbrott för en felskjutning han gjorde i september. Mannen sköt en spetshjort då den inte var lovlig.

"}}

Händelsen inträffade den 5 september och jägaren trodde att det var en smalhind som kom ut framför honom på ett hygge.

Han kontrollerade djurets huvud under fem sekunder och såg inga horn, sedan koncentrerade han sig på att få iväg ett bra skott.

Det visade sig vara en kronhjort, ett handjur med spetshorn, mannen fällt.

Det var skymning, regn i luften och den under rättegången försvarade sig jägaren med att siktförhållandena inte var de bästa och att man kan förväxla kvistar i bakgrunden med horn.

”Höga krav”

Mannen anmälde sig själv. Han har vid rättegången uppgett att en fällande dom skulle kunna leda till en ökad tystnadskultur bland jägare, att man inte anmäler felskjutningar.

Tingsrätten finner att den åtalade mannen varit oaktsam och dömer honom därför till 50 dagsböter a 170 kronor, alltså 8.500 kronor totalt. Han ska dessutom betala in 800 kronor till brottsofferfonden.

”I praxis har det ställts höga krav på den som ägnar sig åt jakt. Utrymmet för oaktsamma ageranden som inte medför straffansvar enligt jaktlagen får anses vara förhållandevis litet jämfört med andra verksamheter, särskilt med beaktande av att jägare ofta använder sig av skjutvapen”, skriver Kalmar tingsrätt i domen.