Hornmyr viltvårdsområde ska vara kvar, enligt beslut i förvaltningsrätten. Nu överklagar Holmen och Sveaskog och två privata markägare till Kammarrätten. Foto: Gettyimages

Skogsbolag överklagar för att få upplösa VVO och öka älgavskjutningen

Skogsbolagen Holmen och Sveaskog och två privata markägare vill upplösa Hornmyr viltvårdsområde utanför Lycksele. De förlorade i Förvaltningsrätten och överklagar nu till Kammarrätten. Bakgrunden är bland annat att skogsägarna vill att det skjuts mer älg på markerna.

"}}

Folkbladet Västerbotten rapporterar i sin pappersupplaga att 21 av medlemmarna röstade emot upplösande av viltvårdsområdet.

De fyra markägarna äger mer än hälften av marken i Hornmyr VVO. Lagen säger att länsstyrelsen kan upplösa ett viltvårdsområde om mer än 20 procent av fastighetsägarna vill det – eller om de som äger mer än 20 procent av marken är överens om upplösning.

Men lagen säger alltså inte att länsstyrelsen måste upplösa viltvårdsområden i sådana situationer.

I det aktuella fallet anser länsstyrelsen, med stöd av förvaltningsrätten, att det gynnar viltet att viltvårdsområdet finns kvar.

Skogsägarna är missnöjda med domen och vänder sig nu med en överklagan till Kammarrätten.